PFR

INFORMACJE TECHNICZNE - TKANINY W ROLETACH REFLEKSOL ORAZ VERANDA

Do produkcji zewnętrznych rolet materiałowych używa się tkanin o najwyższej jakości jednak ze względu na ich specyficzny skład, możliwości produkcyjne oraz charakterystykę użytkowania mogą wystąpić zjawiska, które opisujemy poniżej.

Są one typowe dla tkanin stosowanych w systemach REFLEKSOLoraz VERANDA, ale nie wpływają na komfort użytkowania i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

Należą do nich:

KOLORYSTYKA TKANIN

Tkaniny z racji różnych partii produkcyjnych mogą różnić się odcieniami, a w przypadku tkanin w kolorach metalicznych, stopniem metalizowania materiału. Poszycia wykonywane są z utrzymaniem tych samych odcieni. Mimo to, w tkaninach metalizowanych typu SILVER, odcienie mogą się nieznacznie różnić co wynika ze sposobu nakładania warstwy metalizującej podczas produkcji tkaniny.

ZGRZEWANIE TKANIN

Przy zastosowaniu tkanin poliestrowych, w przypadku gdy szerokość i wysokość rolety przekracza szerokość belki tkaniny, wówczas niezbędne jest połączenie dwóch lub więcej kawałków tkanin za pomocą łączeń zwanych zgrzewami (podobnie jak zszywanie pokryć z tkanin akrylowych w markizach). Tkaniny łączone są na ciepło i naturalne jest odznaczenie się zgrzewu. Łączenia powtarzają się w poziomie z częstotliwością uzależnioną od szerokości beli wybranego materiału. W celu zachowania jednolitego wzoru rolet w danym zamówieniu standardowo wykonujemy zgrzewy na wszystkich roletach zlecenia. W zależności od rodzaju tkaniny szerokości belek wahają się od 120 do 320 cm

ŁÓDKOWANIE SIĘ TKANINY

Poszycie przy większych rozmiarach, przekraczających szerokość belki musi być wykonywane z kilku brytów łączonych zgrzewem, które dodatkowo są obracane. W wyniku tego tkanina w niektórych przypadkach podwija się na krawędziach. Powodem tego jest „zapamiętanie” przez nią kształtu zwiniętej belki. Opisane zachowanie się materiału, może nasilać się w roletach o dużej wysokości i szerokości mniejszej niż 120 cm. Efekt ten stopniowo ustępuje w trakcie użytkowania rolety.

PRZERWA W ZGRZEWIE

W przypadku poszycia o szerokości większej niż 430 cm, czyli przekraczajacej długość zgrzewarki, niezbędne jest wykonanie nacięcia kieszonki. Nacięcie chowa się w belce dolnej, jest więc praktycznie niezauważalne i w żaden sposób nie wpływa na właściwości poszycia. Jest to norma technologiczna.

ZSZYWANIE TKANIN AKRYLOWYCH

Przy zastosowaniu tkanin akrylowych, w przypadku gdy szerokość rolety przekracza szerokość belki tkaniny, wówczas ze względu na technologię produkcji bryty zszywane są w pionie. Łączenia materiału występują co 120 cm lub częściej (symetrycznie po bokach poszycia), w zależności od szerokości rolety.

UGIĘCIE TKANINY

W rolecie dachowej VERANDA może wystąpić efekt ugięcia rozwiniętej tkaniny, który największy jest przy poziomych powierzchniach, dużych wymiarach oraz tkaninach o wysokiej gramaturze. Przy zastosowaniu proponowanych przez nas wymiarów produkcyjnych efekt ten jest naturalnym zachowaniem się tkaniny.

MARSZCZENIE SIĘ I ZAGIĘCIA TKANINY W SYSTEMIE VERANDA

Tkanina w systemie VERANDA utrzymywana jest w napięciu za pomocą wbudowanego systemu naciągu. Jego siła działa na rurę nawojową i może powodować jej ugięcie, a tym samym wpływa na większe napięcie materiału w tym miejscu. W wyniku tego zjawiska tkanina jest mocniej rozciągnięta. Podczas zamykania rolety, tkanina nawija się na rurę nawojową marszcząc się. Powoduje to tworzenie się zagięć na powierzchni tkaniny, które widoczne są po rozwinięciu. Efekt ten nasila się w systemach o dużej szerokości. Zjawisko to nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie VERANDY.

FALOWANIE TKANINY

W poszyciach stosowanych w systemie ZIIP może występować falowanie materiału widoczne przy prowadnicach. Zjawisko to wywołuje zamek, który odkształca tkaninę gdy ta jest nawinięta na rurę. Efekt falowania nasila się tym bardziej, im dłużej materiał rolety pozostaje zwinięty.

POSZYCIE W SYSTEMACH ZIIIP PRZY NISKICH TEMPERATURACH

Przy niskiej temperaturze zewnętrznej w systemie ZIIIP może występować widoczne pofalowanie bocznych krawędzi tkaniny.

PARAMETRY TKANIN REF

p.t.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.